Triin Tedersoo kaitses doktoritöö teemal „Kampülobakterid värskes kanabroilerilihas ja sea umbsoolesisaldises Eestis“

22. mail 2024. a kaitses LABRISe riskihindamise osakonna loomatervise valdkonna peaspetsialist Triin Tedersoo Eesti Maaülikoolis edukalt väitekirja teemal „Kampülobakterid värskes kanabroilerilihas ja sea umbsoolesisaldises Eestis“ (Campylobacter spp. in fresh broiler chicken meat and pig caecal samples in Estonia).

Doktoritöö raames teostatud uurimistööd viidi läbi Eesti Maaülikooli ja Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse (varasema nimega Veterinaar- ja Toidulaboratoorium) koostöös. Olulise panuse uurimistööde õnnestumisse andsid partnerid Põllumajandus- ja Toiduamet, Tartu Ülikool, Ida-Tallinna Keskhaigla ja AS Rakvere Haigla.

Doktoritöö juhendajad olid Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise kaasprofessor Kadrin Meremäe ja tenuuriprofessor Mati Roasto. Väitekirja avalik kaitsmine toimus 22. mail 2024. a ning oponendiks oli professor Marcel Zwietering Wageningeni Ülikoolist Hollandist.

Eduka kaitsmise tulemusel omistati Triin Tedersoole filosoofiadoktori kraad loomaarstiteaduse erialal.

Väitekirjaga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digiarhiivis EMÜ DSpace: https://dspace.emu.ee/server/api/core/bitstreams/56a4d4ac-07fc-4cf2-bca1-95c7f6995cab/content

Triin Tedersoo doktoritöö kaitstud

Fotod: Esimesel fotol värske doktor Triin Tedersoo (keskel) ja doktoritöö juhendajad kaasprofessor Kadrin Meremäe (vasakul) ning tenuuriprofessor Mati Roasto (paremal). Teisel ja kolmandal fotol Triin koos kolleegidega LABRISe riskihindamise osakonnast.

 

Lisainfo:
Triin Tedersoo, DVM, PhD
riskihindamise osakonna peaspetsialist (loomatervis)
tel 510 6428
e-post: triin.tedersoo[at]labris.agri.ee 

37
59
38