Targad analüütilised lahendused

Õigusaktid, standardid, juhismaterjalid

ÕIGUSAKTID
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2073/2005, 15. november 2005, toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2073-20190228&qid=1578636508880&from=ET  
välisleht

STANDARDID
EVS-EN ISO 6888-1
Toiduainete ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetod koagulaaspositiivsete stafülokokkide (Staphylococcus aureus ja teised liigid) loendamiseks. Osa 1: Baird-Parkeri agarsöötme kasutamise meetod.

EVS-EN ISO 6888-2
Toiduainete ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetod koagulaaspositiivsete stafülokokkide (Staphylococcus aureus ja teised liigid) loendamiseks. Osa 2: Küülikuplasma-fibrinogeenagarsöötme kasutamise meetod

EVS-EN ISO 6888-3
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 3: Detection and MPN technique for low number

EVS-EN ISO 19020
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the immunoenzymatic detection of staphylococcal enterotoxins in foodstuffs.