Targad analüütilised lahendused

Õigusaktid, standardid, juhismaterjalid

 

ÕIGUSAKTID 


Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/429 välisleht, 9. märts  2016, loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus)

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/1629 välisleht, 25. juuli 2018, millega muudetakse taudide loetelu, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 (loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus)) II lisas

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1882 välisleht, 3. detsember 2018, milles käsitletakse loetellu kantud taudide kategooriate suhtes teatavate taudiennetuse ja -tõrje eeskirjade kohaldamist ning millega kehtestatakse nimekiri liikidest ja liigirühmadest, mis kujutavad endast arvestatavat riski kõnealuste loetellu kantud taudide levimisel

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/689 välisleht, 17.detsember 2019,millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud ja esilekerkivate taudide seire, likvideerimisprogrammide ja taudivaba staatuse eeskirjadega

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/687 välisleht, 17. detsember 2019,millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud taudide ennetamise ja tõrje eeskirjadega

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/691 välisleht, 30. jaanuar 2020,millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses vesiviljelusettevõtteid ja veeloomade vedajaid käsitlevate eeskirjadega

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/990 välisleht, 28. aprill 2020, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses veeloomade ja neilt saadud loomsete saaduste liidusisese liikumisega seotud loomatervisenõuete ja sertifikaate käsitlevate nõuetega

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/692 välisleht, 30. jaanuar 2020,millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu sissetoomise ning nende järgneva liikumise ja käitlemise eeskirjadega

 

JUHISMATERJALID


EURL Diagnostic Manual_Viral haemorrhagic septicaemia välisleht
EURL Diagnostic Manual_Infectious hematopoietic necrosis välisleht
EURL Diagnostic Manual_Infectious salmon anaemia välisleht
EURL Diagnostic Manual_Koi herpes virus välisleht
EURL Diagnostic Manual_Epizootic haematopoietic necrosis välisleht
EURL Diagnostic Manual_Epizootic ulcerative syndrome välisleht
Aquatic Manual Online Access - OIE - World Organisation for Animal Health välisleht