Targad analüütilised lahendused

Mesilaste haigused

Euroopa Liidu referentlaboratoorium (EURL) mesilaste tervise alal on alates 2011. aastast Prantsusmaal Sophia Antipolis’es asuv Prantsuse toidu-, keskkonna- ja töötervishoiu agentuuri (ANSES) mesilaste patoloogia labor (https://eurl-bee.anses.fr/).
EURLi referentvolitused hõlmavad kahte olulist patogeenset bakterit: Ameerika haudmemädaniku tekitajat Paenibacillus larvae, Euroopa haudmemädaniku tekitajat Melissococcus plutonius ning ühte sekundaarse nakkuse põhjustajat (Paenibacillus alvei); kolme liiki eksootilisi parasiite (kahte Tropilaelaps lestade liiki ning ühte mardikalist, Aethina tumida); kolme parasiitide liiki (Varroa destructor lestad ja kahte liiki seeni Nosema apis ja Nosema ceranae) ning viit viirust: kroonilise paralüüsi viirus (CBPV), ägeda paralüüsi viirus (ABPV), kotthaude viirus (SBV), deformeerunud tiiva viirus (DWV), musta emakupu viirus (BQCV).

Euroopa Liidu referentlaborite roll ja kohustused on määratletud määruses (EL) 2017/625, mesilastervise referentlabori täiendavad ülesanded Komisjoni määrusega (EL) nr 415/2013.

LABRIS (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, aadressil Kreutzwaldi 30, Tartu) on volitatud täitma riikliku referentlaboratooriumi ülesandeid Eestis alates 2011. aastast. Riiklike referentlaborite roll ja kohustused on määratletud määruses (EL) 2017/625.

Kontakt: 
Epp Moks, PhD
bakterioloogia-patoloogia osakonna juhataja
Fr. R. Kreutzwaldi 30
51006 Tartu
Telefon: 738 6120
E-post: epp.moks[at]labris.agri.ee