Targad analüütilised lahendused

Marutaud ja marutaudi vastase vaktsineerimise tõhususe kontroll

Marutaud (i.k. Rabies)

Euroopa Liidu referentlaboratoorium marutaudi alal on alates 2008. aastast Prantsusmaal Nancy’s asuv Laboratory for Animal Health of the Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES) (https://eurl-rabies.anses.fr/ välisleht).

LABRIS (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, aadressil Kreutzwaldi 30, Tartu) on volitatud täitma riikliku referentlaboratooriumi ülesandeid Eestis alates 2009. aastast (põllumajandusministri käskkiri nr 192, 07.12.2009).

Euroopa Liidu ja riiklike referentlaborite roll ja kohustused on määratletud määruses (EL) 2017/625. 

Kontakt: 
Katrin Mähar, DVM 
viroloogia-seroloogia osakonna juhataja
F. R. Kreutzwaldi 30
51006 Tartu
+372 738 6111 
+372 50 66 687
E-post: katrin.mahar
[at]labris.agri.ee