Targad analüütilised lahendused

Escherichia coli sh verotoksiline E. coli

Euroopa Liidu E. coli referentlabori kohustusi täidab 2006. aastast Itaalia Riiklik Terviseinstituut (Istituto Superiore di Sanita, www.iss.it välisleht) Roomas. Referentlabori tegevus keskendub ennekõike erinevate E. coli patotüüpidega seonduvatele küsimustele. 
 
LABRIS (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium) volitati põllumajandusministri käskkirjaga täitma riikliku referentlaboratooriumi ülesandeid aasta hiljem.

Euroopa Liidu ja riiklike referentlaborite roll ja kohustused on määratletud määruses (EL) 2017/625. 

Kontakt: 
Toomas Kramarenko, MSc

direktori asetäitja toiduohutuse alal 
F. R. Kreutzwaldi 30
51006 Tartu
Telefon: 738 6136
E-post: toomas.kramarenko
[at]vetlab.ee