Targad analüütilised lahendused

Loomade transmissiivsed spongioossed entsefalopaatiad

Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs)

Euroopa Liidu referentlaboratoorium TSE alal on alates 2019. aastast Itaalias  asuv Istituto Zooprofilattico Sperimentale

LABRIS (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, aadressil Kreutzwaldi 30, Tartu) on volitatud täitma riikliku referentlaboratooriumi ülesandeid Eestis alates 2009. aastast (põllumajandusministri käskkiri nr 192, 07.12.2009).

Euroopa Liidu ja riiklike referentlaborite roll ja kohustused on määratletud määruses (EL) 2017/625.

Kontakt:
Katrin Mähar, DVM
viroloogia-seroloogia osakonna juhataja
F. R. Kreutzwaldi 30
51006 Tartu
+372 738 6111
+372 50 66 687
E-post: katrin.mahar[at]labris.agri.ee