Targad analüütilised lahendused

Laboritevahelised võrdluskatsed

LABRIS (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium) riikliku referentlaborina osaleb Euroopa Liidu hobuste haiguste referentlabori poolt organiseeritud pädevuskatsetes.

Allpool on loetelu pädevuskatsetest aastate lõikes, milles LABRIS on osalenud:

2021 Hobuste kargtaudi tekitaja (Trypanosoma equiperdum) vastaste antikehade määramine
2020 Hobuste viirusarteriidi vastaste antikehade määramine
2019 Hobuste nakkava metriidi tekitaja (Taylorella equigenitalis) isoleerimine ja identifitseerimine
2018 Hobuste kargtaudi tekitaja (Trypanosoma equiperdum) vastaste antikehade määramine
2018 Hobuste infektsioosse aneemia viiruse vastaste antikehade määramine
2017 Malleuse tekitaja (Burkholderia mallei)vastaste antikehade määramine
2016 Hobuste infektsioosse aneemia viiruse vastaste antikehade määramine
2015 Malleuse tekitaja (Burkholderia mallei) vastaste antikehade määramine
2015 Hobuste kargtaudi tekitaja (Trypanosoma equiperdum) vastaste antikehade määramine
2015 Hobuste nakkava metriidi tekitaja (Taylorella equigenitalis) isoleerimine ja identifitseerimine

Lisaks osaletakse ka teiste pädevuskatsete korraldajate pakutavates katsetes (Rootsi Veterinaarinstituut, Animal & Plant Health Agency).