Targad analüütilised lahendused

Mikroobide resistentsus

Euroopa Liidu mikroobide antibiootikumiresistentsuse referentlabori (EURL-AR) kohustusi täidab 2006. aastast Taani Tehnikaülikooli juurde kuuluv riiklik toiduinstituut (DTU Food) (Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, DTU). EURL-AR koduleht: https://www.eurl-ar.eu/

LABRIS (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium) volitati Toiduseaduse § 53 kohaselt täitma mikroobide antibiootikumiresistentsuse riikliku referentlaboratooriumi ülesandeid põllumajandusministri 4.aprillil 2007 välja antud käskkirjaga nr 106.

Euroopa Liidu ja riiklike referentlaborite roll ja kohustused on loetletud määruses (EL) 2017/625.

Kontakt:
Epp Moks, PhD
bakterioloogia-patoloogia osakonna juhataja
F. R. Kreutzwaldi 30
51006 Tartu
Telefon: 738 6120
E-post: epp.moks[at]labris.agri.ee