Targad analüütilised lahendused

Laboritevahelised võrdluskatsed

LABRIS riikliku referentlaborina osaleb Euroopa Liidu E. coli referentlabori poolt organiseeritud pädevuskatsetes. Allpool on loetelu pädevuskatsetest aastate lõikes, milles LABRIS on osalenud. 

 

2020 STEC tuvastamine külmutatud köögivilja proovides
2020 E.coli isolaatide iseloomustamine ja tüpeerimine (WGS)
2019  STEC tuvastamine jahuproovides
2019 E.coli isolaatide iseloomustamine ja tüpeerimine (WGS)
2018 STEC tuvastamine idandusvees
2018 E.coli isolaatide iseloomustamine ja tüpeerimine 
2017 STEC tuvastamine idandusvees
2017 STEC tuvastamine põld-võõrkapsa proovides
2017 E.coli isolaatide iseloomustamine ja tüpeerimine 
2016 STEC tuvastamine veiseliha proovides
2016 STEC tuvastamine idendites
2016 E.coli isolaatide iseloomustamine ja tüpeerimine

   

LABRIS ise korraldab regulaarselt E. coli  analüüsidega tegelevatele ja riikliku järelevalve käigus võetud proovide analüüsimisega seotud Eesti laboritele laboritevahelisi võrdluskatseid eesmärgiga tuvastada ja kvantifitseerida E. coli bakterit erinevat tüüpi maatriksites.

Laboritevaheliste võrdluskatsete üheks eesmärgiks on hinnata laborite analüütilist suutlikkust ja tuvastada võimalikud kitsaskohad, mida saaks tulemuslikkuse parandamiseks lahendada koostöös referentlaboriga.

Allpool on loetelu LABRISe poolt korraldatud laboritevahelistest võrdluskatsetest.

2020 E. coli arvuline määramine lihas
2020 E. coli arvuline määramine joogivees
2020 E. coli tuvastamine mitteloomses toidus
2019 E. coli arvuline määramine lemmiklooma söödas
2019 E. coli arvuline määramine joogivees
2018 E. coli arvuline määramine mitteloomses toidus
2017 E. coli arvuline määramine joogis
2017 E. coli arvuline määramine joogivees
2017 E. coli arvuline määramine kalas