Targad analüütilised lahendused

Laborid

Analüüse L. monocytogenes´e tuvastamiseks ja arvuliseks määramiseks referentmeetodiga EVS EN ISO 11290-1 ja EVS EN ISO 11290-2 teostavad kõik LABRISe mikrobioloogia laborid. Tartu, Tallinna ja Kuressaare laboritele on Põllumajandus- ja Toiduameti poolt antud volitused riikliku järelevalve käigus võetavate proovide uurimiseks.  

Tartus on lisaks välja arendatud võimekus L. monocytogenes´e isolaatide täisgenoomsel sekveneerimisel põhinevate tüpeerimisuuringute läbiviimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud protokollide alusel.