Targad analüütilised lahendused

Laborid

Analüüse E. coli, kui hügieeninäitaja, tuvastamiseks ja arvuliseks määramiseks referentmeetoditega EVS EN ISO 16649-3 ja EVS ISO 16649-2 teostavad kõik neli VTL-i mikrobioloogia laborit Tartu, Tallinna ja Kuressaare laboritele on Veterinaar- ja Toiduameti poolt antud volitused riikliku järelevalve käigus võetavate proovide uurimiseks.  

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Tartus on ainuke labor Eestis, kus on välja arendatud võimekus Shiga-toksiine tootva E. coli määramiseks toidutootmisahelast võetud proovidest.

Samuti viiakse Tartu laboris läbi E. coli isolaatide täisgenoomsel sekveneerimisel põhinevaid tüpeerimisuuringuid rahvusvaheliselt tunnustatud protokollide alusel. Need uuringud võimaldavad määrata haigustekitajate virulentsusgeene, määrata nende patotüüp ning hinnata isolaatide omavahelist geneetilist sarnasust.