Targad analüütilised lahendused

Laborid

E. coli kui hügieeninäitaja tuvastamiseks ja arvuliseks määramiseks referentmeetoditega EVS EN ISO 16649-3 ja EVS ISO 16649-2 teostavad analüüse kõik LABRISe mikrobioloogia laborid Tartus, Tallinnas ja Kuressaares. Põllumajandus- ja Toiduamet on andnud nimetatud laboritele volitused riiklike analüüside teostamiseks.  

LABRIS Tartus on ainuke labor Eestis, kus on välja arendatud võimekus Shiga-toksiine tootva E. coli määramiseks toidutootmisahelast võetud proovidest.

Samuti viiakse Tartu laboris läbi E. coli isolaatide täisgenoomsel sekveneerimisel põhinevaid tüpeerimisuuringuid rahvusvaheliselt tunnustatud protokollide alusel. Need uuringud võimaldavad määrata haigustekitajate virulentsusgeene, määrata nende patotüüp ning hinnata isolaatide omavahelist geneetilist sarnasust.