Targad analüütilised lahendused

Referentmaterjalid

Tulenevalt standardist EVS EN ISO/IEC 17025 peavad laborid kehtestama korra tulemuste tõepärasuse seireks. Seire peab olema planeeritud, võimaldama tuvastada õigeaegselt trende ning hõlmab muuhulgas mikrobioloogiliste (sertifitseeritud) referentmaterjalide kasutamist. Allpool on loetelu võimalikest referentmaterjalide pakkujatest.

Swedish Food Agency
https://www.livsmedelsverket.se/en/production-control-and-trade/laboratory-activities-sampling-and-analysis/microbiological-reference-materials/

Biosisto b.v.
https://biosisto.com/

LGC Limited
https://www.lgcstandards.com

EC-JRC-IRMM
https://crm.jrc.ec.europa.eu/