Targad analüütilised lahendused

Sigade klassikaline katk

Sigade klassikaline katk (i.k. classical swine fever)

Euroopa Liidu referentlaboratoorium sigade klassikalise katku (SKK) alal on alates 1980. aastast Saksamaal Hannoveris asuv- Institutes für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) (https://www.tiho-hannover.de/kliniken-institute/institute/institut-fuer-virologie/eu-and-oie-reference-laboratory välisleht).

LABRIS (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, aadressil Kreutzwaldi 30, Tartu) on volitatud täitma riikliku referentlaboratooriumi ülesandeid Eestis alates 2008. aastast (põllumajandusministri käskkiri nr 231, 03.12.2008).

Euroopa Liidu ja riiklike referentlaborite roll ja kohustused on määratletud määruses (EL) 2017/625. 

Kontakt: 
Katrin Mähar, DVM 
viroloogia-seroloogia osakonna juhataja
F. R. Kreutzwaldi 30
51006 Tartu
+372 738 6111 
+372 50 66 687
E-post: katrin.mahar
[at]labris.agri.ee