Loomatervise valdkonna kaaskirjad on läbinud põhjaliku uuenduskuuri

Kaaskiri on laboriteenuse osutamisel oluline dokument, mis on tavajuhul lepinguks kliendi ja labori vahel. Kuigi tellija jaoks võib küsitava info hulk tunduda suur ja valikute rohkus segadust tekitav, siis on tegelikkuses meie soov aidata tellijal tellimust vormistada ning läbi mõelda missuguseid analüüse ja mis põhjusel tellida.

Põhjaliku uuenduskuuri on läbinud kõik loomatervise valdkonnaga seotud kaaskirjad. Selleks et klient leiaks sobiva kaaskirja senisest lihtsamini on need nüüd loomaliikide põhised (veis, siga, hobune jt), kusjuures sama kaaskiri sobib erinevate uurimiseesmärkide puhul (diagnostiline, karja tervise uuring, müük, karantiin vm). Lisaks jääb kasutusse väike nimekiri spetsiifilisi kaaskirju (mastiit, marutaud, trihhinella, SAK metssigadel, RLTP jt), millest enamik on meie klientidele tuttavad juba pikemat aega ning aitavad tellijal suunatumalt tellimust esitada.

Täiesti uus osa kaaskirjadel on „Loomadel/karjas esinevad haigestumised ja haigustunnused/sündroomid“. See osa on vajalik täita vaid juhtudel kui proovid saadetakse laborisse diagnostilisele uuringule, et selgitada loomade haigestumise, suremuse või abortide põhjusi. See info on labori jaoks väga oluline, kuna aitab paremini mõista haigusjuhtumeid mida uurime. Teine oluline põhjus selliste andmete kogumiseks on jälgida teatud sündroomide esinemistrende, sealhulgas ka labordiagnoosita jäänud haigusjuhtude osakaalu. Selline jälgimissüsteem võimaldab märgata uute haiguste jahaigustekitajate ilmumist meie loomapopulatsioonidesse.

Teise uuendusena pakume klientidele võimalust saata proovide/loomade nimekiri elektrooniliselt. Juhtudel kui laborisse saadetakse korraga suurem hulk proove, lihtsustab see nii proovide saatjate kui labori tööd. Loodame, et see vähendab vigade hulka loomade numbrite ülekandmisel, sest käsitsi kirjutatuna on vead kerged tulema. Sellisel juhul saadetakse proovide nimekiri laborisse Excel tabelina (aadressile klienditeenindus@labris.agri.ee). Seda ei ole vaja välja trükkida, sest koos proovidega liigub laborisse vastava loomaliigi kaaskiri.

Korrektselt täidetud kaaskiri aitab laboril paremini mõista kliendi soove ning anda välja korrektseid analüüsitulemusi ja arveid.

 

Uued kaaskirjad on leitavadhttps://labris.agri.ee/et/loomatervis/kaaskirjad  

 

Lisainfo:
Kadri Talmeister
Kliendihalduse büroo juhataja
tel 738 6125
e-post kadri.talmeister[at]labris.agri.ee

37
40