Age Kärssin kaitses doktoritöö teemal, milles uuriti Eesti metssigadel esinevaid Trichinella liike

15. mail 2024. a kaitses LABRISe riskihindamise osakonna loomatervise valdkonna juhtivspetsialist Age Kärssin Eesti Maaülikoolis edukalt väitekirja teemal "Eesti metsloomadel esinevad Trichinella liigid“ (i.k. „Trichinella species in wild animals in Estonia").

Doktoritöö raames teostatud uurimistööd viidi läbi Eesti Maaülikooli ja Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse (varasema nimega Veterinaar- ja Toidulaboratoorium) koostöös. Olulise panuse uurimistööde õnnestumisse andsid partnerid Eesti Jahimeeste Seltsist, Keskkonnaagentuurist, Põllumajandus- ja Toiduametist ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-st, Istituto Superiore di Sanita-st (Itaalia).

Doktoritöö juhendajad olid Eesti Maaülikooliga koostööd tegevad teadlased Taanist dr. Brian Lassen (National Food Institute, Technical University of Denmark) ja kaasprofessor dr. Pikka Jokelainen (Infectious Disease Preparedness, Statens Serum Institut). Väitekirja avalik kaitsmine toimus 15. mail 2024. a ning oponendiks oli professor Karsten Nöckler Föderaalsest Riskianalüüsi Instituudist Saksamaalt.

Eduka kaitsmise tulemusel omistati Age Kärssinile filosoofiadoktori kraad loomaarstiteaduse erialal.

Väitekirjaga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMÜ DSpace: https://dspace.emu.ee/items/d4781f60-fb79-449c-bde3-1bf4210fedcb

 Age Kärssin doktorikraad

Foto: Värske doktor Age Kärssin (keskel), doktoritöö juhendaja doktor Brian Lassen (paremal), doktoritöö kaasjuhendaja kaasprofessor Pikka Jokelainen (vasakul)

 

Lisainfo:
Age Kärssin, DVM, PhD
riskihindamise osakonna juhtivspetsialist (loomatervis)
tel 523 1326
e-post: age.karssin[at]labris.agri.ee

37
59
38