LABRISe laborid läbisid Eesti Akrediteerimiskeskuse järelevalve edukalt

23. ja 24. aprillil 2024 toimusid LABRISe laborites Kuressaares, Tallinnas ja Tartus Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) korralised järelevalvevisiidid. EAK hindamisrühma järeldus oli, et laborid vastavad jätkuvalt akrediteerimisnõuetele.

Visiidi käigus laiendati akrediteerimisulatust 7 meetodi osas.

Viroloogia-seroloogia osakonna akrediteeritud meetodite nimekirja lisandus viirusliku hemorraagilise septitseemia viiruse antigeeni määramine ELISA-ga.

Tartu keemia osakonnas akrediteeriti metoodika kuivjäägi määramine piirituses ning lisaks laiendati lenduva aluselise lämmastiku ja üldhappesuse näitajate määramist piirituse maatriksis.

LABRIS Saaremaa osakonnas akrediteeriti metoodika keemilise hapnikutarbe indeksi määramine reo- ja heitvees.

LABRIS Tallinna osakonna keemialabori akrediteeritud meetodite nimekirja lisandus multimeetod mükotoksiinide (aflatoksiinid B1, B2, G1, G2, ohratoksiin A, DON, ZON, T-2/HT-2, fumonisiinide FB1 ja FB2) määramine nisust, riisist, maisist, maisihelvestest.

Lisaks laiendati Tallinna osakonna keemialaboris paindlikku akrediteerimisulatust viie metoodika osas: taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine, taimekaitsevahendite jääkide määramine hüdrolüüsiga, maleiinhüdrasiidi jäägi määramine, polaarsete taimekaitsevahendite jääkide määramine ja kloormekvaadi, mepikvaadi ja tsüromasiini jääkide määramine.

Lisainfo
Karis Helemäe
Kvaliteediosakonna juhataja
tel 738 6127
e-post karis.helemae[at]labris.agri.ee

40
38
37