Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskust külastab Eesti Akrediteerimiskeskuse hindamisrühm

LABRISe osakondasid külastab Eesti Akrediteerimiskeskuse hindamisrühm:

  • 23.04 LABRIS Saaremaa ja LABRIS Tallinna osakondasid
  • 24.04 LABRIS Tartu osakondasid

Hindamisrühma kuuluvad assessorid võivad tutvuda klientide proovide analüüsimise käigu ja tulemustega.

 

Lisainfo
Karis Helemäe
Kvaliteediosakonna juhataja
tel 738 6127
e-post karis.helemae[at]labris.agri.ee

40
38
37