LABRIS osaleb projektis OH4Surveillance

Projekt „“Koordineeritud seiresüsteemi loomine ühe tervise lähenemisviisi alusel” („Setting up a coordinated surveillance system under the One Health approach“, lühendatult OH4Surveillance) on Euroopa Liidu kaasrahastav projekt (grandileping nr 101132473), mida rahastatakse programmist EU4Health 2021. Projekti maksumus on 12,4 miljonit eurot, millest Euroopa Liit hüvitab 80%. Projekti kestus on kolm aastat (2024. aasta jaanuarist kuni 2026. aasta detsembrini). Projektis osaleb 23 liikmesriiki.

Projekti üldeesmärk on toetada riike oluliste zoonootiliste haigustekitajate koordineeritud seiresüsteemi loomisel ja laiendamisel, keskendudes loomadel ja keskkonnas haigustekitajate seiramisele. Projekt hõlmab suutlikkuse suurendamist ohtude varajaseks tuvastamiseks ning seiretegevusi.

Enamik uusi inimesi ohustavaid nakkushaigusi on zoonootilised, kus haigustekitajad kanduvad üle loomadelt inimestele (ja vastupidi). Nüüdseks on leitud, et loomade ja inimeste tervis on kas otseselt või keskkonna kaudu omavahel seotud ning inimeste tervise kaitseks tuleb järjest enam tähelepanu pöörata loomadelt ja keskkonnast tulevatele ohtudele. Esilekerkivate ja taasilmnevate zoonootiliste haiguste tõhusamaks tõrjumiseks on vajalik üleminek lähenemisviisile "Üks Tervis", milleks on vajalik valdkondadevahelise koostöö tugevdamine ja riikidevaheline koostöö haigustekitajae seirete ühtlustamiseks.

Projektiks ettevalmistus algas 2022. aastal Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) koordineerimisel, kes kaasas erinevaid asutusi ja ekspertgruppe ning moodustas loomatervise ja heaolu riskide hindamise võrgustiku alarühma "Üks Tervis". Selleks koostati loomadelt inimestele ülekanduvate oluliste haigustekitajate nimekiri, ning koguti andmed liikmesriikides nende haigustekitajate tuvastamiseks toimuvatest seiretest. Järgnes haigustekitajate mitme kriteeriumi alusel järjestamine, mis viidi läbi igas riigis eraldi ning üleeuroopaliselt. Kümne prioriteetse haigustekitaja ja tundmatu või esilekerkiva haigustekitaja jälgimiseks koostas EFSA soovituslikud seirekaardid. Igas riigis valiti välja nende jaoks olulised haigustekitajad, ning seireviisid.

Eesti on osa Taani Seerumiinstituudi (Statens Serum Institut) koordineeritavast konsortsiumist. Lisaks Eestile osalevad projektis Belgia, Leedu, Luksemburg, Läti, Norra, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani.

Projekti koordinaator Eestis on LABRIS ning partnerid on Põllumajandus- ja Toiduamet, Eesti Maaülikool ning Terviseamet. On kavas hakata seirama loomi ja haigustekitajate siirutajaid Lääne Niiluse palaviku, puukentsefaliidi, Lyme’i tõve, Q-palaviku ning esilekerkiva taudi (haigus Y) tekitajate või nende vastaste antikehade tuvastamiseks.

Projekti avakoosolek toimus 27.-28. veebruaril Kopenhaagenis, kus osalesid konsortsiumisse kuuluva 11 riigi 22 asutuse esindajad, lisaks Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusameti (HaDEA) ja EFSA esindajad.

Lisainfo projekti kohta: https://labris.agri.ee/et/projektid/OH4Surveillance

 El+OH4

Lisainfo:
Age Kärssin
Riskihindamise osakonna juhtivspetsialist
tel 5648 9526
e-post age.karssin[at]labris.agri.ee

37
59