2024. aastal lõpetatud projektid

Bioturvalisuse meetmed Salmonella spp. leviku piiramiseks seakasvatusettevõttes

Sigu ja sealiha peetakse teiseks levinuimaks zoonootilise Salmonella spp. nakkuse allikaks Euroopas (EFSA, 2011; EFSA/ECDC, 2021). Kuna Salmonella spp. kontaminatsioon saab alguse juba farmitasandil ja Salmonella spp. infektsioonid kulgevad sigadel enamasti subkliiniliselt, raskendades seega nakatunud sigade tuvastamist ja Salmonella spp. tõrjet seakasvatusettevõttes, on oluline piirata ja tõrjuda Salmonella spp. levikut seafarmides, vähendamaks selle patogeeni zoonootilise leviku riski.

Põllumajandus- ja Toiduameti tellimusel koostas Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse riskihindamise osakond ülevaate olulisematest bioturvalisuse meetmetest, mis aitavad piirata Salmonella spp. levimust seakarjas.

"Bioturvalisuse meetmed Salmonella spp. leviku piiramiseks seakasvatusettevõttes" tekst on saadaval siin.