Töösolevad projektid

 

Riskihindamise osakonna töös olevad projektid

 

Kartulites sisalduvate glükoalkaloidide ning plii (Pb) ja kaadmiumi (Cd) saadavuse hindamine

  • Projekti eesmärk on täpsustada kartulite tarbimisel saadavate glükoalkaloididest, pliist ja kaadmiumist tulenevat terviseriski. Tulemusi kasutatakse riskijuhtimismeetmete valikul ning Eesti seisukoha kujundamisel EL-i otsustusprotsessis.


Akrüülamiidi saadavus elanikkonna gruppide kaupa

  • Projekti eesmärk on täpsustada riski taset. Tulemusi kasutatakse riskijuhtimismeetmete valikul, Eesti seisukoha kujundamisel EL-i otsustusprotsessis, tarbimissoovituste andmisel jms.

Loomataudi ohuprognoosi mudel

  • Loomataudi Eestisse levimise tõenäosuse hindamise tööriista väljatöötamine lähtuvalt määratud kriteeriumidest (esinemine lähiriikides, ilmastikuolud, aastaaeg, loomadega kauplemine jms).


Loomataudide seirete portfell

  • Ajakohase ja üldisemast epidemioloogilisest olukorrast lähtuva seiratavate loomataudide loetelu ja seire põhimõtete ning loomatudide tõrjeprogrammide aluste väljatöötamine.


Tarbijate toiduohutusalast teadlikkust hindava regulaarse uuringu küsimustiku väljatöötamine

  • Ettevalmistus 2023 toimuvaks uuringuks, milleks valmistatakse ette küsimustik. Eesmärk on saada ülevaade tarbijate teadlikkusest toiduohutuse teemadel (sh hügieen, märgistus).