Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Proovivõtujuhendid

 

 

Proovide vastuvõtmisest keeldumise põhjused

 

Laboratoorium võib keelduda proovide vastuvõtmisest ja seega ka proovide käsitlemisest
 
1) kui proov saabus laboratooriumisse nii hilja, et seda pole võimalik kehtivaid nõudeid
arvestades uurida;
 
2) kui proov on saastunud pakendi vigastuse või mõnel muul põhjusel (üles sulanud,
ettenähtust kõrgema temperatuuriga);
 
3) kui proovi kogus on tellitud analüüsiks/uuringuks ebapiisav;
 
4) kui proovil esinevad ilmsed riknemise tunnused;
 
5) kui proovi saatev kaaskiri puudub;
 
6) kui kaaskiri on täidetud puudulikult (kaaskirjale ei ole märgitud määratavaid näitajaid või
tellitud uuringuid) või loetamatult.
 
7) kui kliendi eelmine arve on ületanud maksetähtaja;
 
Loetelus toodud juhtude avastamisel, võtab labor kliendiga ühendust (telefonitsi, vajadusel
kirjalikult) ning teavitab avastatud puudustest.