Mesilaste krooniline paralüüs (Bee Chronical Paralysis – CBP)

05.08.2019

Täiskasvanud meemesilastel esinev kontagioosne kroonilise kuluga haigus, mille peamisteks haigustunnusteks on närvinähud.

Tekitaja
Mesilaste krooniline paralüüsi viirus (chronic bee paralysis virus - CBPV) on positiivse ahelaga RNA viirus, mis isoleeriti esmakordselt 1963.aastal. Viirus on võimeline läbima kutiikulat ja selle kaudu mesilast nakatama.

Epidemioloogia
CBPV on klassifitseeritud subkliiniliseks infektsiooniks, kuna konkreetseid ja ainult CBPle omaseid haigustunnuseid on vähe (tunnused sarnanevad ka teiste närvinähtudega kulgevate haigustele). CBPV nakatab küll peamiselt täiskasvanuid mesilasi, kuid viirust on leitud kõigil mesilaste arengujärkudel. Samas on viiruse hulk nooremates mesilastes oluliselt väiksem. Nakatunud mesilastes on miljoneid viiruse partikleid, millest enamus lokaliseeruvad just pea piirkonnas. Seetõttu on sümptomid sarnased just närvinähtudega kulgevatele haigustele. Kõige vastuvõtlikumad on töömesilased. Kõige intensiivsemalt levib viirus otsekontaktil haigete mesilastega, mistõttu esineb haigus sageli perioodidel, kui mesilaste asustustihedus tarus on tavapärasest kõrgem (vihmane ja jahe ilm). Samuti levib viirus haige mesilase väljaheidetega. Erinevalt teistest mesilaste viirushaigustest ei seostata CBP-d Varroa lestade infektsiooniga. Viiruspartikleid võivad kanda ka sipelgad.
Viirus võib olla koloonias madalal nakkustasemel aastaringselt. Puhangud sagenevad kevadel ja suvel. Nakatunud mesilaspere võib olla pikka aega haigustunnusteta kuni need stressi järgselt hakkavad ilmnema.
Haigust esineb Euroopas, sealhulgas Eestis.

Haigussümptomid
Võivad olla tõsised ning meenutada mürgistuse tunnuseid ja avalduda erinevate sündroomidena:

Tüüp 1 sündroom

 • Tiibade ebanormaalne värisev liikumine
 • Tiivad paiknevad ebatavaliselt
 • Keha halvatus
 • Lennuvõimetud ja roomavad hulgaliselt maas
 • Kõht on pundunud meepaagi paisumise tõttu
 • Düsenteeria-laadsed tunnused
 • Nakatunud mesilased surevad pärast sümptomite avaldumist mõne päeva jooksul.
 • Tugevalt nakatunud kolooniad võivad kollabeeruda, eriti tipp-perioodil
 • Kollapsiga kolooniates võib leiduda vaid mõned täiskasvanud mesilased ja mesilasema

Tüüp 2 sündroom

 • Näivad karvadeta, paistavad tumedavärvuselised, peaaegu mustad
 • Läikivad, paistavad erksas valguses räpase moega 
 • Teised koloonia mesilased ründavad nakatunud mesilasi, need on näritud moega

Mõlemad sündroomid võivad mesilasperes esineda samaaegselt.

Diagnoosimine
Kliinilised tunnused ja laborileid
Diagnoosi panekul on oluline CBPV hulk mesilases kvantifitseerida ja arvestada kliinilisi tunnuseid, et kindlalt öelda, kas mesilastel esineb kroonilise paralüüsi haigus.

Uuringud teostatakse Tartus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis (Kreutzwaldi 30).

Proovide võtmine laboratoorseks uuringuks vt. proovivõtujuhend

 

Kirjandus
ANSES/SOP/ANA-I1.MOA.1300 - Version 02