Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Glässeri haiguse tekitaja (Glaeserella parasuis) uuringud

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID

Tekitaja uuringud

Meetod

Metoodika

Osakond

Pasteurellaceae määramine patoloogilises materjalis

BAKT

5DB-TJ-5

Bakterioloogia-patoloogia

Täiendava uuringuna võib määrata isoleeritud tüve antibiootikumitundlikkuse

 

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Proovid

Proovivõtutaara
Proovivõtutampoone väljastavad kõik LABRISe piirkondlikud laborid.

Proovide pakkimine ja märgistus

  • Proovid pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitmekordset pakendit
  • Iga pakend märgistatakse loetavalt.
  • Iga looma proovid pakitakse eraldi kottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine

  • Korjus ja organproovid saadetakse laboratooriumisse külmkehadega lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse +4…+6 °C . Tampooniproovid peaksid olema laboris 48 h jooksul PROOVE MITTE KÜLMUTADA!

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

  • On soovitav, et proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
  • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Bakterioloogiline uuring: 2-4 päeva

ANALÜÜSIMEETODID
Bakterioloogiline uuring: mikrobioloogiline külv, tekitaja tuvastamine ja isoleerimine.
Isoleeritud tekitaja tuvastamine toimub biokeemiliste testidega, kommertsiaalsete identifitseerimissüsteemide abil või MALDI-TOF MS meetodil.

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID
Bakterioloogia-patoloogia osakond. Info telefonil 7 386 120

Koostanud: Age Kärssin
Koostanud:18.09.2020