Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Leptospiroos

Haiguste tutvustused:

 

ANALÜÜSIMEETODID       

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Leptospiroosi tekitajate  antikehade määramine vereseerumis mikroaglutinatsioonireaktsiooniga (MAR)

MAR

5DS-TJ-13

Viroloogia-seroloogia

Leptospira hardjo vastaste antikehade määramine veiste vereseerumis ja piimas       

ELISA

5DS-TJ-12

 

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Leptospiroosi tekitajate  antikehade uuring komplemendisidumise reaktsiooniga

  • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Leptospira hardjo vastaste antikehade uuring veistel

  • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.
  • Piimaproov- proovi kogus vähemal 5 ml.

Proovide pakkimine ja märgistus

  • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
  • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

  • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
  • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab VTL-i kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
MAR: kuni 5 tööpäeva
ELISA: kuni 5 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
MAR: mikroaglutinatsioonireaktsioon
ELISA: ensüüm-immuunsorbtsiooni meetod

TÄIENDAV 

  • Viroloogia-seroloogia osakond, telefon 7 386 111 või 7 386 106

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 16.09.2019