Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Leptospiroos

Haiguste tutvustused:

 

ANALÜÜSIMEETODID       

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Leptospiroosi tekitajate  antikehade määramine vereseerumis mikroaglutinatsioonireaktsiooniga (MAR)

MAR

5DS-TJ-13

Viroloogia-seroloogia

Leptospira hardjo vastaste antikehade määramine veiste vereseerumis ja piimas       

ELISA

5DS-TJ-12

 

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Leptospiroosi tekitajate  antikehade uuring komplemendisidumise reaktsiooniga

  • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Leptospira hardjo vastaste antikehade uuring veistel

  • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.
  • Piimaproov- proovi kogus vähemal 5 ml.

Proovide pakkimine ja märgistus

  • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
  • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

  • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
  • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
MAR: kuni 5 tööpäeva
ELISA: kuni 5 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
MAR: mikroaglutinatsioonireaktsioon
ELISA: ensüüm-immuunsorbtsiooni meetod

TÄIENDAV 

  • Viroloogia-seroloogia osakond, telefon 7 386 111 või 7 386 106

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 16.09.2019