Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Paratuberkuloos

Haiguse tutvustus


ANALÜÜSIMEETODID

Tekitaja uuringud Meetod Uurimismaterjal Metoodika Osakond
Paratuberkuloosi tekitaja Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis määramine bakterioloogiline uuring*
 • roe
 • sooled 
 • organmaterjal, lümfisõlmed
5DB-TJ-44 Bakterioloogia-patoloogia
histoloogiline uuring 5DB-TJ-17

* isolaadi liigi määramine PCR meetodil allhankena EMÜ mükobakteriooside laboratooriumis

Antikeha uuringud Meetod Uurimismaterjal  Metoodika Osakond
Paratuberkuloosi tekitaja Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis antikehade määramine ELISA
 •   seerum
5DS-TJ-25 Viroloogia-seroloogia
ELISA
 •  seerum
5DS-TJ-48 Viroloogia-seroloogia

               
               

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Loomaliigid: veised, väikemäletsejad

Bakterioloogiliseks uuringuks tekitaja tuvastamiseks

Elupuhuselt:

 • pärasoolest võetud roojaproov (ca 40-50 g).

Bakterioloogiliseks ja histoloogiliseks uuringuks tekitaja tuvastamiseks

Surma järgselt:

 • soole osad (ca 10-15 cm): niudesoole kaudaalsest osast, niude- ja umbsoole ülemineku piirkonnast. Soole osad ligeeritakse mõlemast otsast. Kui muutused esinevad soolte muudes osades, võtta proovid vastavast kohast; 
 • mesenteriaalsed lümfisõlmed;
 • koetükid maksast ja põrnast.

Proovide võtmine seroloogiliseks uuringuks antikehade määramiseks

 • Vereproov võetakse punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proovid pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine

 • Bakterioloogiliseks uuringuks saadetavad proovid toimetatakse laborisse jahutatult külmkehadega termokastis. Kui materjali ei ole võimalik 24 h jooksul laboratooriumisse toimetada, tuleks see külmutada. 
 • Histoloogilise uuringu jaoks vt. proovivõtujuhendid- Põllumajandusloomade korjuste ja loomadelt võetud organmaterjali uurimine
 • Vereproovid toimetatakse laborisse võimalikult kiiresti, vt. proovivõtujuhendid – Vereproovide võtmine seroloogilisteks uuringuteks.

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab VTL-i kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Bakterioloogiline uuring: kuni 6 kuud
ELISA: kuni 5 tööpäeva
Histoloogiline uuring: kuni 10 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
Bakterioloogiline uuring: tekitaja  isoleerimine ja identifitseerimine
Histoloogilise uuring: koelõikude uurimine muutuste hindamiseks; erivärving happekindlate bakterite visualiseerimiseks
ELISA: ensüüm-immuunsorbtsiooni meetod

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Bakterioloogia-patoloogia osakond. Info telefonil 738 6120
 • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6106 või 738 6111 

Koostanud: Triin Tedersoo
Koostatud: 18.01.2021