Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Paratuberkuloos

Haiguse tutvustus


ANALÜÜSIMEETODID

Tekitaja uuringud Meetod Uurimismaterjal Metoodika Osakond
Paratuberkuloosi tekitaja Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis määramine bakterioloogiline uuring*
 • roe
 • sooled 
 • organmaterjal, lümfisõlmed
5DB-TJ-44 Bakterioloogia-patoloogia
histoloogiline uuring 5DB-TJ-17

* isolaadi liigi määramine PCR meetodil allhankena EMÜ mükobakteriooside laboratooriumis

Antikeha uuringud Meetod Uurimismaterjal  Metoodika Osakond
Paratuberkuloosi tekitaja Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis antikehade määramine ELISA
 •   seerum
5DS-TJ-25 Viroloogia-seroloogia
ELISA
 •  seerum
5DS-TJ-48 Viroloogia-seroloogia

               
               

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Loomaliigid: veised, väikemäletsejad

Bakterioloogiliseks uuringuks tekitaja tuvastamiseks

Elupuhuselt:

 • pärasoolest võetud roojaproov (ca 40-50 g).

Bakterioloogiliseks ja histoloogiliseks uuringuks tekitaja tuvastamiseks

Surma järgselt:

 • soole osad (ca 10-15 cm): niudesoole kaudaalsest osast, niude- ja umbsoole ülemineku piirkonnast. Soole osad ligeeritakse mõlemast otsast. Kui muutused esinevad soolte muudes osades, võtta proovid vastavast kohast; 
 • mesenteriaalsed lümfisõlmed;
 • koetükid maksast ja põrnast.

Proovide võtmine seroloogiliseks uuringuks antikehade määramiseks

 • Vereproov võetakse punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proovid pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine

 • Bakterioloogiliseks uuringuks saadetavad proovid toimetatakse laborisse jahutatult külmkehadega termokastis. Kui materjali ei ole võimalik 24 h jooksul laboratooriumisse toimetada, tuleks see külmutada. 
 • Histoloogilise uuringu jaoks vt. proovivõtujuhendid- Põllumajandusloomade korjuste ja loomadelt võetud organmaterjali uurimine
 • Vereproovid toimetatakse laborisse võimalikult kiiresti, vt. proovivõtujuhendid – Vereproovide võtmine seroloogilisteks uuringuteks.

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Bakterioloogiline uuring: kuni 6 kuud
ELISA: kuni 5 tööpäeva
Histoloogiline uuring: kuni 10 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
Bakterioloogiline uuring: tekitaja  isoleerimine ja identifitseerimine
Histoloogilise uuring: koelõikude uurimine muutuste hindamiseks; erivärving happekindlate bakterite visualiseerimiseks
ELISA: ensüüm-immuunsorbtsiooni meetod

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Bakterioloogia-patoloogia osakond. Info telefonil 738 6120
 • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6106 või 738 6111 

Koostanud: Triin Tedersoo
Koostatud: 18.01.2021