Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Schmallenbergi viirus

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID                                                                                                                                             

Tekitaja uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Schmallenbergi viiruse RNA tuvastamine

real-time RT-PCR

 • seerum
 • täisveri
 • ajukude
 • nabanöör
 • amnioni vedelik

5MA-TJ-29*

 

Molekulaaranalüüs

 

Antikeha uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Schmallenbergi viiruse vastaste antikehade määramine

ELISA

 • seerum

5DV-TJ-60*

Viroloogia-seroloogia

*meetod ei ole akrediteeritud

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium - Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Viiruse RNA tuvastamine real-time RT-PCR meetodil:

 • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.
 • Hüübimata täisveri, lilla korgiga (EDTA lisandiga) vaakumkatsutis. Pärast vereproovi võtmist liigutatakse katsutit 8-10 korda, et antikoagulant verega korralikult seguneks. 
 • Ajukude, nabanöör või amnioni vedelik surnultsündinud või deformeerunud lootelt. 

Kui uuritav loode on suuruselt väike, võib selle ka tervelt laborisse saata. 

Viiruse vastaste antikehade uuring ELISA testiga

 • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Proovivõtutaara 

 • Vaakumkatsuteid võib saada ka LABRISe laboratooriumist (helista viroloogia-seroloogia osakonda, telefon 7 386 111). 

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse:

 • Vereproove +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 
 • Surnultsünnid või deformeerunud looted, ajukude, nabanöör või amnioni vedelik toimetatakse laborisse 4-6 tunni jooksul (kuid mitte hiljem kui 24h pärast proovi võtmist). Kui proovide kohene transport ei ole võimalik, siis säilitatakse proove +4…+6 °C juures või külmutatakse -20 °C juures.

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab LABRISe kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Real-time RT-PCR: kuni 5 tööpäeva 
ELISA: kuni 5 tööpäeva 

ANALÜÜSIMEETODID
Real-time RT-PCR: reaalaja pöördtranskriptsiooni polümeraasi ahelreaktsioon
ELISA: ensüüm-immuunsorptsioonmeetod

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687
 • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefoni 738 6121 

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 18.11.2019