Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Schmallenbergi viirus

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID                                                                                                                                             

Tekitaja uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Schmallenbergi viiruse RNA tuvastamine

real-time RT-PCR

 • seerum
 • täisveri
 • ajukude
 • nabanöör
 • amnioni vedelik

5MA-TJ-29*

 

Molekulaaranalüüs

 

Antikeha uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Schmallenbergi viiruse vastaste antikehade määramine

ELISA

 • seerum

5DV-TJ-60*

Viroloogia-seroloogia

*meetod ei ole akrediteeritud

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Viiruse RNA tuvastamine real-time RT-PCR meetodil:

 • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.
 • Hüübimata täisveri, lilla korgiga (EDTA lisandiga) vaakumkatsutis. Pärast vereproovi võtmist liigutatakse katsutit 8-10 korda, et antikoagulant verega korralikult seguneks. 
 • Ajukude, nabanöör või amnioni vedelik surnultsündinud või deformeerunud lootelt. 

Kui uuritav loode on suuruselt väike, võib selle ka tervelt laborisse saata. 

Viiruse vastaste antikehade uuring ELISA testiga

 • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Proovivõtutaara 

 • Vaakumkatsuteid võib saada ka Tartust Veterinaar- ja Toidulaboratooriumist (helista viroloogia-seroloogia osakonda, telefon 7 386 111). 

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse:

 • Vereproove +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 
 • Surnultsünnid või deformeerunud looted, ajukude, nabanöör või amnioni vedelik toimetatakse laborisse 4-6 tunni jooksul (kuid mitte hiljem kui 24h pärast proovi võtmist). Kui proovide kohene transport ei ole võimalik, siis säilitatakse proove +4…+6 °C juures või külmutatakse -20 °C juures.

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab VTL-i kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Real-time RT-PCR: kuni 5 tööpäeva 
ELISA: kuni 5 tööpäeva 

ANALÜÜSIMEETODID
Real-time RT-PCR: reaalaja pöördtranskriptsiooni polümeraasi ahelreaktsioon
ELISA: ensüüm-immuunsorptsioonmeetod

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687
 • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefoni 738 6121 

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 18.11.2019