Muudatused hinnakirjas alates 01.01.2024

Hea klient!

Suur tänu, et teed LABRISega koostööd ja hindad meie pakutavat teenust.

LABRIS ehk Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus on riiklik referentlabor ja kõik meie laboratooriumid on akrediteeritud. See tagab meie klientidele kõrgel tasemel professionaalsed ja kontrollitud teenused.

Muutunud majanduskeskkond on põhjustanud kõikide sisendhindade tõusu. See mõjutab erinevate sektorite teenuste turgu, sh ka LABRISe teenust. Meie valdkond on teadmusmahukas, mistõttu tuleb teenuse kõrge taseme säilitamiseks pidevalt kaasajastada seadmeparki ning hoida spetsialistide pädevust. Paraku raskendab tööjõuturul valitsev konkurentsiolukord sobiva väljaõppega spetsialistide leidmist, mis omakorda avaldab survet meie tööjõukuludele.

Tasuliste teenuste uuendatud hinnakiri hakkab kehtima 01.01.2024.

40
38
37