Euroopa Liidu kolme juhtiva asutuse ühisraport rõhutab antibiootikumide kasutamise vähendamise olulisust.

Antibiootikumiresistentsus on tõsine oht rahva- ja loomatervisele, põhjustades igal aastal Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas hinnanguliselt üle 35 000 inimese surma ning paneb Euroopa tervishoiusüsteemidele olulise koormuse, mille maksumus vastavalt Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonile (OECD) on hinnangule on ligikaudu 11,7 miljardit eurot aastas.

21. veebruaril 2024 ilmus Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC), Euroopa Ravimiameti (EMA) ning Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) neljas ühine raport antibiootikumide kasutamisest ja bakterite antibiootikumiresistentsusest inimestel ja toidutootmiseks peetavatel loomadel Euroopa Liidus/ Euroopa Majanduspiirkonnas aastatel 2019–2021.

Esmakordselt analüüsisid kolm asutust ühtse tervise lähenemisega antibiootikumide kasutamise ja antibiootikumiresistentsuse suundumusi nii inimestelt kui ka toidutootmiseks peetavatelt loomadelt isoleeritud Escherichia coli (E. coli) bakteritel. Samuti uurisid nad, kuidas need suundumused muutusid aastatel 2014–2021.

"Väiksem antibiootikumikasutus loomakasvatuses tasub end ära: enamikes riikides, kus antibiootikumide kasutamine vähenes, täheldasime vastava resistentsuse taseme langust. See tähendab, et riiklikud jõupingutused toimivad. See rõhutab ka Euroopa Liidu panustamist ühtse tervise lähenemisele, tagades nii loomade tervise kui ka üleilmse rahvatervise," ütleb EFSA tegevdirektor Bernhard Url.

Ilmunud raporti peamised järeldused:

  • Riikides, kus nii loomadel kui ka inimestel on antibiootikumide kasutamist vähendanud, on leitud antibiootikumiresistentsuse vähenemist. Antibiootikumide kasutamine loomadel ja inimestel on seotud suurema antibiootikumiresistentsuse riskiga.
  • Nii loomadel kui ka inimestel esineva Escherichia coli antibiootikumiresistentsus on vähenemas, kuna üldine antibiootikumide kasutamine väheneb. Aastatel 2014–2021 vähenes antibiootikumide kasutamine toidutootmiseks peetavate loomade seas 44%.
  • Antibiootikumiresistentsus on tõsine oht rahva- ja loomatervisele. Antibiootikumiresistentsusega tegelemisel riiklikul, ELi ja üleilmsetel tasanditel on võtmetähtsusega osapoolte koostöös rakendatud Üks Tervis lähenemine.

ECDC, EFSA ja EMA koostöös rakendatud ühtse tervise lähenemine ja selles raportis esitatud tulemused kutsuvad üles:

  • jätkama jõupingutusi antibiootikumiresistentsuse vastu võitlemisel riiklikul, ELi ja üleilmsel tasandil nii inimestel kui ka toidutootmiseks kasvatatavate loomadel;
  • antibiootikumide kasutuse ja antibiootikumiresistentsuse seire ühtlustamine inimestel ja loomadel;
  • tegema sihipärased uuringud mikroobide antibiootikumiresistentsuse leviku paremaks mõistmiseks.

EFSA uudis: https://www.efsa.europa.eu/en/news/multi-agency-report-highlights-importance-reducing-antibiotic-use

Raport: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8589

 

Lisainfo:
Age Kärssin
Riskihindamise osakonna juhtivspetsialist
tel 5648 9526
e-post age.karssin[at]labris.agri.ee

37
59