Rahvusvaheline infoseminar sigade Aafrika katku vastase vaktsineerimise teemal (projekt VACDIVA)

Vaatamata aastaid väldanud võitlusele jätkub sigade Aafrika katku (SAK) levik nii Eestis, Euroopas kui ka mitmel teisel kontinendil. Kuna haiguse vastu puudub ravi ja vaktsiin, põhineb haiguse tõrje kiirel diagnoosimisel ja erinevate kontrollimeetmete rakendamisel. Mitmed teadlaste grupid on teinud pingutusi SAK vastase vaktsiini välja töötamiseks juba aastakümneid, kuid seni edutult. 
2019. aastal moodustati rahvusvaheline konsortsium, et projekti VACDIVA (A safe DIVA vaccine for African Swine Fever control and eradication) raames töötada välja efektiivne ning ohutu vaktsiin sigade Aafrika katku vastu nii kodu- kui metssigadele.

 

Kutse infoseminarile SAK

Projektist VACDIVA:

  • projekti juhib professor José Manuel Sánchez-Vizcaíno (Centre for Veterinary Health Surveillance (VISAVET) of the Complutense University of Madrid (UCM)) Hispaaniast; 
  • projekti partneriks Eestis on Veterinaar- ja Toidulaboratoorium;
  • projekt viiakse ellu ajavahemikul oktoober 2019 kuni september 2023; 
  • projekti rahastatakse Euroopa Liidu Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi toetuslepingu nr 862874 kaudu;
  • projekti koduleht on https://vacdiva.eu/

 

VacdivaFunded by European
 

Lisainfo:
Imbi Nurmoja, DVM, PhD
direktori asetäitja loomahaiguste alal 
7386 126; 51 55 026 
imbi.nurmoja@vetlab.ee
 

37