Ilmunud on Euroopa Toiduohutusameti suunised toidu säilimisaja märgistuse ja toidualase teabe esitamise kohta

 

Euroopa Toiduohutusamet EFSA töötas välja riskipõhise lähenemisviisi, mida tuleb toidu käitlejatel järgida säilimisaja märgistuse liigi („parim enne“ või „kõlblik kuni“), säilimisaja kehtestamise ja märgistusel esitatava teabe kohta otsuste tegemisel. EFSA kodulehel 2020. – 2021. aastal avaldatud suunised on nüüdseks tõlgitud ka eesti keelde.
 

Suunised säilimisaja märgistuse ja toidualase teabe kohta 1. osa (säilimisaja märgistus) (1.6 MB)

Suunised säilimisaja märgistuse ja toidualase teabe kohta 2. osa (toidualane teave) (947 KB)

59
38