Euroopa Toiduohutusamet ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus on publitseerinud “Üks Tervis” 2020. aasta aruande

Euroopa Toiduohutusamet ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus on publitseerinud “Üks Tervis” 2020. aasta aruande
Aruandes on kokku võetud zoonooside esinemine inimestel ning zoonootiliste mõjurite seire tulemused toiduahelas ja loomadel 27 EL liikmesriigis ja üheksas EL välises riigi 2020. aastal.

Aruanne on leitav: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6971
Eesti zoonooside aruanded on leitavad: https://pta.agri.ee/zoonoosid
 

59