Info seoses Saaremaa haiguspuhanguga

Saaremaalt võetud veeproovides, mida analüüsiti Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuses (LABRIS), on tuvastatud inimese tervisele ohtlikud E.coli bakteritüved: enterotoksigeenne ja enteroagregatiivne E. coli.  

Asjakohased pädevad asutused ja joogivee käitleja on leiust informeeritud.

Nimetatud haigustekitajad võivad inimestel põhjustada erinevaid sümptomeid, sealhulgas vesist kõhulahtisust, kõhukrampe, madalat palavikku ja oksendamist.

E. coli tuvastamiseks ja arvuliseks määramiseks teostavad analüüse kõik LABRISe mikrobioloogia laborid Tartus, Tallinnas ja Kuressaares. Põllumajandus- ja Toiduamet on nimetatud laborid volitanud nii toidu kui ka joogivee uuringuteks.

LABRIS Tartu labor on ainuke labor Eestis, kus viiakse läbi E. coli isolaatide täiendavaid uuringuid rahvusvaheliselt tunnustatud protokollide alusel. Need uuringud võimaldavad määrata haigustekitajate virulentsusgeene, määrata nende patotüüp ning hinnata isolaatide omavahelist geneetilist sarnasust.

Kuressaares asuv riiklikult volitatud LABRISe osakond võtab toidu- ja veeproove vastu 8.00-15.30, reedel 8.00-13.00. Samuti pakub labor kriisiolukorras ja kokkuleppel klientidega võimalust tulla proovide analüüsimiseks kohale ka töövälisel ajal ja nädalavahetusel.

 

Lisainformatsioon:

Toomas Kramarenko
toomas.kramarenko@labris.agri.ee

 

38
40