Parasiitide liigiline mitmekesisus ja levialad on muutumas

6.-7. juunil Tartu Ülikooli raamatukogus toimunud parasitoloogia konverents tõi kokku teadlasi üle kogu maailma.

Kõige enam jäi käsitletud teemadest kõlama see, et kliima soojenemine, ülemaailmne kaubandus ja reisimine on parasiitide levikut muutnud. Levima kipuvad just vastupidavad parasiidid, kuid paraku põhjustavad need ka rohkem terviseprobleeme. Seega on üldise tervise vaatenurgast hea just parasiitide mitmekesisus, sest nii ei muutu ohtlikud parasiidid domineerivaks.

Skandinaavia-Balti Parasitoloogia Ühingu president ja konverentsi peaesineja Pikka Jokelainen kommenteeris: „Konverentsi läbivaks teemaks oli Üks Tervis. Kõne all olid parasiidid, kes nakatavad nii inimesi kui ka loomi, ja keskkonnamuutuste mõju parasiitidele.“

Jokelainen lisas, et parasiitide uute levikualade kiireks väljaselgitamiseks ja diagnoosimisvõimaluste parandamiseks on väga oluline erinevate valdkondade koostöö. Konverents oli seega hea koht, kus mitmete teadusalade spetsialistid uued arengusuunad paika said panna.

Enam kui saja osalejaga kohtumisel osalesid erialateadlased ligi kahekümnest riigist. Tegemist oli Skandinaavia-Balti Parasitoloogia Ühingu konverentsiga, mis toimus ühingu 20-aastase ajaloo jooksul esmakordselt Eestis.

Konverentsi korraldasid Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS), Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool, korraldamist toetas Maaeluministeerium.

 

Lisainfo:
Age Kärssin
Riskihindamise osakonna peaspetsialist
tel 5648 9526
e-post age.karssin[at]labris.agri.ee

37
59