Euroopa Toiduohutusameti 2023. a teaduslik arvamus bisfenool A kohta

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) avaldas 2023. aasta 19. aprillil ohutushinnangu bisfenool A (BPA*) kasutamisele toiduga kokkupuutuvates materjalides.

Hiljuti avaldatud ohutushinnangus jõudsid EFSA teadlased järeldusele, et BPA-ga kokkupuude toidu kaudu kujutab terviseohtu inimestele kõigis vanuserühmades ning peamine terviseoht on mõju immuunsüsteemile. EFSA hinnangu aluseks on enam kui 800 teadusuuringut, mis on avaldatud peamiselt aastatel 2013−2018.

Uutele teaduslikele tõenditele tuginedes määrasid EFSA teadlased ainele uue TDI** 0,2 nanogrammi kehakaalu kilogrammi kohta päevas. See asendab varasema ajutise TDI 4 mikrogrammi kehakaalu kilogrammi kohta päevas. Uus TDI on 20 000 korda väiksem kui senine ajutine TDI.

BPA on kemikaal, mis on tuttav nii siinsele tarbijale kui tootjale tulenevalt selle kasutamisest polükarbonaadi (plastiliik tähisega PC) ja epoksüvaikude tootmisel. Polükarbonaadist valmistatakse näiteks korduvalt kasutatavaid joogipudeleid ja toidukarpe; epoksüvaike kasutatakse aga konservitooside, toidu- ja joogipurkide ning vaatide sisepinnale kantava laki ja pinnakatte valmistamisel.

EFSA teadusliku arvamuse täistekst (inglise keeles) on avaldatud Euroopa Toiduohutusameti kodulehel. Ohutushinnangu kokkuvõte (eesti keeles) ning täiendavad seotud materjalid on kättesaadavad Maaeluministeeriumi koduleheküljel.


* BPA - 2,2-bis(4-hüdroksüfenüül)propaan (CAS nr 0000080-05–7).

** TDI on hinnanguline ainekogus (väljendatud kehakaalu ühe kilogrammi kohta), mida võib elu jooksul märkimisväärse riskita iga päev tarbida.

 

Lisainfo:
Mari Reinik 
Direktori asetäitja (riskihindamine)
tel 5557 5034
e-post mari.reinik[at]labris.agri.ee

 

59
38