Valige ohutu toit ka suvisel grillihooajal

Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) on arvukas klass kahest või enamast kondenseeritud aromaatsest tsüklist koosnevatest ühenditest. Kuna PAH-id on genotoksilised kantserogeenid, siis tuleks nendega kokkupuude hoida nii madalal kui võimalik.

„Tegemist on saasteainetega, mis tekivad mittetäieliku põlemise käigus. Ühed olulisematest PAH-e tekitavatest toiduvalmistamise protsessidest on suitsutamine ja grillimine. Seetõttu on oluline just suve hakul - miks mitte läheneva jaanipäeva eel - grillimise võtted taas üle vaadata ning hinnata, kas toiduohutusele on kodustes tingimustes piisavalt tähelepanu pööratud,“ sõnab LABRISe riskihindamise valdkonna direktori asetäitja Mari Reinik.

Järgnevalt loetleme, mida tuleks ohutu grillimisega seoses meeles pidada.

Õiged küpsetamise võtted hoiavad teie tervist:

 • puhastage grillrest;
 • valige keskmine või madalam kuumus;
 • ärge asetage toitu lahtise leegi kohale;
 • jälgige, et grillitav toit oleks  kuumusallikast optimaalsel kaugusel;
 • märgake õigel ajal toitu grillil keerata, et kõrbemist vältida;
 • ärge küpsetage toitu ülemäära kaua: tumepruun värvus ja meeldiv maitse pole omavahel otseselt seotud;
 • samas kontrollige, et liha ei jääks tooreks (toidu kuumutamine vähemalt 75-kraadise sisetemperatuurini hävitab enamiku tervisele ohtlikke mikroorganisme);
 • võimalusel eelküpsetage liha või kala enne grillimist.

Kasutage lahjemat toorainet:

 • selliselt on rasva tilkumine sütele minimaalne, mistõttu tekib vähem suitsu ja toidu pinnale jõuda võivaid PAH-e;
 • grillimise käigus kogunevad PAH-id algselt roa pinnale; kuna PAH-id on rasvlahustuvad ühendid, soodustab toote suur rasvasisaldus nende imbumist pinnalt toote sisemusse.

Vältige kõrbenud toidu ja praadimisjääkide söömist:

 • et kõrbenud toit ja praadimisjäägid võivad sisaldada ohtralt PAH-e, siis vältige nende sattumist toidulauale

Seega võib väita, et teadlikult toimides on võimalik PAH-idega kokkupuudet vähendada. Riskide hajutamiseks soovitame süüa grillitud või suitsutatud tooteid mõõdukalt, sest ka mitmekesine toitumine aitab vältida PAH-ide suures koguses organismi sattumist.

Rohkem infot toidus sisalduvate polütsükliliste aromaatsete süsivesinike kohta leiate Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi koduleheküljelt: https://www.agri.ee/polutsuklilised-aromaatsed-susivesinikud-toidus-ja-nende-vahendamise-voimalused#uuringud-ja-seired 

 

Lisainfo
Mari Reinik 
Direktori asetäitja (riskihindamine)
tel 5557 5034
e-post mari.reinik[at]labris.agri.ee

38
59