Uued akrediteeritud analüüsid LABRISe laborites

Maikuus toimusid kõigis LABRISe laborites Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) korralised järelevalvevisiidid. EAK hindamisrühma järeldus oli, et laborid vastavad jätkuvalt akrediteerimisnõuetele.

Akrediteerimise käigus laiendati analüüsimisvõimekust uute meetodite osas järgnevalt:

  • Viroloogia-seroloogia osakonna akrediteeritud meetodite nimekirja lisandusid sigade salmonelloosi ja lammaste Maedi-Visna antikehade määramine ELISA-ga.
     
  • Instrumentaalanalüüsi osakonnas akrediteeriti meetodid akrüülamiidi määramiseks toidus ning gluteeni määramiseks toidus ja jookides. Samuti laiendati akrediteeritust keemiliste elementide määramiseks söödamaatriksile.
     
  • Nüüdsest hõlmab akrediteeritus ka kahe olulise toidupatogeeni – salmonella ja Escherichia coli täisgenoomset sekveneerimist ja andmete bioinformaatilist analüüsi ning mitmete metitsilliin-resistentse Staphylococcus aureus´e geenide määramist.
     
  • LABRISe Tallinna osakonnas laiendati võimekust taimekaitsevahendite jääkide määramise valdkonnas 3 meetodi osas.

 

Lisainfo
Karis Helemäe
Kvaliteediosakonna juhataja
tel 738 6127
e-post karis.helemae[at]labris.agri.ee
 

 

40
38
37
59