Sigade Aafrika katku vastase vaktsineerimise teemaline infoseminar 10. juulil (projekt VACDIVA)

Sigade Aafrika katk (SAK) diagnoositi Eestis esmakordselt 2014.aastal. Kuigi epideemia kõrgaeg jääb perioodi 2015-2017, leitakse viirust endiselt Eesti metssigade populatsioonis. SAK viiruse esinemine looduses on kõige suurem oht kodusigadele, kes võivad otseste ja kaudsete kontaktide vahendusel samuti nakatuda.

SAK on hetkel üks kõige olulisematest globaalselt esinevatest loomataudidest. Haiguse tõttu kannavad suur kahju paljud riigid Euroopas ja mitmel teisel kontinendil. Kuna haiguse vastu puudub ravi ja vaktsiin, põhineb haiguse tõrje kiirel diagnoosimisel ja erinevate kontrollimeetmete rakendamisel.

2019. aastal moodustati rahvusvaheline konsortsium, mille eesmärk on töötada välja efektiivne ning ohutu vaktsiin sigade Aafrika katku vastu nii kodu- kui metssigadele. Projekti nimeks on VACDIVA (A safe DIVA vaccine for African Swine Fever control and eradication).

Registreeru: https://vacdiva.eu/activities/vacdiva-2-workshop-pig-sector/

 

Projektist VACDIVA:

  • projekti juhib professor José Manuel Sánchez-Vizcaíno (Centre for Veterinary Health Surveillance (VISAVET) of the Complutense University of Madrid (UCM)) Hispaaniast;
  • projekti partneriks Eestis on Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS);
  • projekt viiakse ellu ajavahemikul oktoober 2019 kuni juuli 2024;
  • projekti rahastatakse Euroopa Liidu Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi toetuslepingu nr 862874 kaudu;
  • projekti koduleht on https://vacdiva.eu/

VACDIVA-organiseerijad

 

Lisainfo:
Imbi Nurmoja, DVM, PhD
direktori asetäitja (loomahaigused)
tel 7386 126; 51 55 026
e-post imbi.nurmoja[at]labris.agri.ee

37