Muudatused hinnakirjas alates 5. juulist 2023

Alates 5. juulist 2023 kehtivad LABRISe hinnakirjas muudatused.

Muudatustena lisandub hinnakirja 10 uut analüüsi, muutub 4 analüüsi hind ja 3 analüüsi/teenuse nimetus ning hinnakirjast eemaldatakse 10 analüüsi.

  • Täpsem info muudatuste kohta on välja toodud SIIN
  • Täielik, alates 05.07.2023 kehtiv hinnakiri on leitav SIIN.

Hinnakirjale on lisandunud ka järgmised märkused:

1. Juhul, kui hinnakirjas hind puudub, siis rakendatakse kokkuleppel kliendiga analoogse analüüsi/uuringu hinda.

2. Teatavate analüüside puhul on võimalik teostada analüüsimist kiirtööna. Sellisel juhul rakendatakse lisatasu 20%. Näiteks:

2.1 analüüsid, mida viiakse läbi seoses loomade liikumisega (PCR; ELISA). Rakendatakse lisatasu, kui klient soovib analüüsitulemusi kiiremini kui 48 tunni (2 tööpäeva) jooksul.

Kiirtöö teostamine lepitakse kokku enne töö tegemist analüüse teostava osakonna ja kliendi vahel.

Kiirtööna ei käsilteta analüüse ja uuringuid, mis oma olemusest tulenevalt viiakse läbi lühima võimaliku aja jooksul.


Lisainfo:

Toiduohutuse klienditeenindus
tel 738 6107 

Loomatervise klienditeenindus          
tel 738 6117 

40
38
37