LABRIS korraldab antibiootikumiresistentsuse (AMR) teemalise infopäeva

28. novembril 2023 toimub Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi suures saalis huvigruppidele suunatud AMR infopäev, mille teemaks on “Resistentsed bakterid loomadel ja inimestel - probleem, millele vajame lahendust juba täna”.

Infopäeva korraldab Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS) ning sündmusele pääseb kutsete alusel. Osalema on kutsutud erinevad huvirühmade esindajad nii inim- ja loomatervise kui ka keskkonna valdkondadest.

Infopäeva eesmärk on suurendada üldist teadlikkust antibiootikumiresistentsusest ja selle ohtudest ning koostöös erinevate valdkondade esindajatega võimestada arutelu selle ohjamise võimaluste üle. Diskussioonipaneelis arutavad teadlased, ametnikud ja spetsialistid kuidas tugevdada koostööd humaan- ja veterinaarmeditsiini vahel antibiootikumiresistentsuse probleemi ohjamiseks.

 

Lisainfo:

Age Kärssin
juhtivspetsialist (loomatervis), riskihindamise osakond
tel 5648 9526
e-post age.karssin[at]labris.agri.ee

37
59