Euroopa Toiduohutusameti hinnang – suitsutuspreparaadid võivad sisaldada aineid, mis on tervisele ohtlikud

Suitsutuspreparaate kasutatakse toidus suitsuse maitse andmiseks alternatiivina traditsioonilisele suitsutamisele. Preparaate lisatakse liha-, kala- ja piimatoodetele, kuid neid võib leida ka sellistes toitudes, mida traditsiooniliselt ei suitsutata, näiteks suppides, kastmetes, krõpsudes, jookides .

Praegu on Euroopa Liidus lubatud kümme suitsutuspreparaat-esmatoodet, mille kasutusluba lõppeb 01.01.2024. Seoses sooviga suitsutuspreparaat-esmatoote kasutuslube pikendada, hindas Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) uuesti kaheksa toote ohutust. Uutest hinnangutest selgub, et olemasolevate teaduslike tõendite põhjal ei saa välistada hinnatud toodete genotoksilisust, mistõttu ei saa nende kasutamist toidus pidada ohutuks.

Lähiajal peaks suitsutuspreparaat-esmatoodete võimaliku edaspidise kasutamise või keelustamise osas otsuse langetama Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikidega. Regionaal- ja Põlumajandusministeerium ning Põllumajandus- ja Toiduamet tegelevad toidukäitlejate teavitusega.

Loe lisaks Euroopa Toiduohutusameti riskihinnangut suitsutuspreparaatide ohutusele: Suitsu lõhna- ja maitseained: Küsimused ja vastused EFSA lõhna- ja maitseainete töörühma esimehe Wim Mennesiga | EFSA (europa.eu)

Lisainfo:
Maarja Pehme
Riskikommunikatsiooni koordinaator
Tel 553 6566
E-post maarja.pehme[at]labris.agri.ee

59
38