Uuenenud info toiduproovide vajalike koguste kohta

Oleme uuendanud LABRISe kodulehel olevat toiduproovide koguste infot. 

Täpsustatud on ka alkoholi- ja veeproovide kohta käivat informatsiooni.

Uuenduste eesmärk on ära hoida liiga vähesest proovikogusest tingitud asjatuid viivitusi või katkestusi analüüsides.

Endiselt on meil hea meel saada klientidelt proove, mis on korrektselt markeeritud ja pakendatud (tooted ei leki ja on hoitud sobival temperatuuril).

Täpsem informatsioon proovide koguste kohta on leitav: https://labris.agri.ee/et/toiduohutus/proovivotujuhendid

 

Lisainfo:

Lauri Jalukse
Keemia osakonna juhataja
tel 738 6110
e-post keemia[at]labris.agri.ee

Maiu Kuningas
Mikrobioloogia osakonna juhataja
tel 738 6103
e-post maiu.kuningas[at]labris.agri.ee

40
38