LABRIS osales Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) koostöövõrgustike kohtumisel

6. detsembril toimus Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi (ReM) suures saalis Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) koostöövõrgustike kohtumine, mille korraldas EFSA Teabekeskus. Päeva avas toiduohutuse asekantsler ja EFSA juhatuse liige Hendrik Kuusk.

EFSA Teabekeskuse tegevusi tutvustasid laiemalt Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunikud Piret Priisalu ja Allan Aleksašin, kes täidavad Eestis ka EFSA kontaktisikute rolle.

LABRISt esindasid direktor Heli Reinet ning kogu riskihindamise osakond. LABRISe riskihindamisega seotud tegevusi ning osalemist EFSA töös käsitlesid oma ettekannetes Mari Reinik, Age Kärssin, Maarja Pehme ning Jüri Ruut. Mari on LABRISe direktori asetäitja riskihindamise valdkonnas ning ühtlasi EFSA Nõuandva Kogu liige. Jüri ja Age on osakonna juhtivspetsialistid, Age on lisaks ka Eesti esindaja EFSA loomatervise ja heaolu võrgustikus ja Üks Tervis alamgrupis ning Jüri on Eesti esindaja EFSA esilekerkivate riskide  võrgustikus. Maarja töötab LABRISes riskikommunikatsiooni koordinaatorina ning on EFSA koordineeritud kommunikatsiooni esindaja Eestis.

Lisaks ReMile ja LABRISele oli esindatud ka Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA). PTA  taimetervise ja paljundusmaterjali osakonnast olid kõnelejateks nõunik Mart Kinkar ning peaspetsialist Birger Ilau. Mõlemad on ka Eesti esindajad EFSA taimetervise riskide hindamise koostöövõrgustikus, Mart on lisaks ka taimekahjustajate seirete teadusvõrgustikus.

Eesti teadlaste kogemusi tööst EFSA teaduskomisjonides tutvustasid professor Eve Veromann Eesti Maaülikooli (EMÜ) Põllumajandus- ja keskkonnainstituudist ning professor Arvo Viltrop EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudist. Eve Veromann on EFSA GMO ning Arvo Viltrop EFSA Loomatervise ja -heaolu teaduskomisjoni liige.

Põhjaliku ülevaate EFSA mikrobioloogiliste riskide hindamise teadusvõrgustikust andis professor Mati Roasto, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudist, kes on ühtlasi ka Eesti esindaja EFSA Mikrobioloogiliste riskide hindamise koostöövõrgustikus.

Täname ReMi kohtumise korraldamise eest ning kõiki kõnelejaid koostöövõrgustike töö tutvustamise ja tulevikuplaanidest ülevaate andmise eest!
 

EFSA kohtumine dets 2023

59
38
37