Muudatused hinnakirjas ja alkoholiproovide tagastamises alates 01.01.2024

Hea klient!

Suur tänu, et teed LABRISega koostööd ja hindad meie pakutavat teenust.

LABRIS ehk Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus on riiklik referentlabor ja kõik meie laboratooriumid on akrediteeritud. See tagab meie klientidele kõrgel tasemel professionaalsed ja kontrollitud teenused.

Muutunud majanduskeskkond on põhjustanud kõikide sisendhindade tõusu. See mõjutab erinevate sektorite teenuste turgu, sh ka LABRISe teenust. Meie valdkond on teadmusmahukas, mistõttu tuleb teenuse kõrge taseme säilitamiseks pidevalt kaasajastada seadmeparki ning hoida spetsialistide pädevust. Paraku raskendab tööjõuturul valitsev konkurentsiolukord sobiva väljaõppega spetsialistide leidmist, mis omakorda avaldab survet meie tööjõukuludele.

Tasuliste teenuste uuendatud hinnakiri hakkab kehtima 01.01.2024.

 

Alkoholiproovide tagastamine

Alates 01.01.2024 ei tagasta LABRIS analüüsimiseks toodud alkoholiproove kulleriga. Klientidel on võimalik proovi ülejäägile järele tulla LABRIS Tartusse (Fr. R. Kreutzwaldi 30).

Proovi ülejäägi tagastamise soov tuleb eelnevalt märkida kaaskirjal, sel juhul hoiustab LABRIS proovi 30 tööpäeva. Juhul kui tagastamise soovi ei märgita, likvideeritakse proov peale analüüsimist.

 

Lisainfo:

Toiduohutuse klienditeenindus
tel 738 6107 

Loomatervise klienditeenindus          
tel 738 6117 

40
38
37