Euroopa Toiduohutusamet ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus on avaldanud “Üks Tervis” 2022. aasta aruande

Aruandesse on koondatud 2022. aasta zoonooside seire tulemused inimestel ning zoonootiliste patogeenide seire ja järelevalve tulemused toiduahelas ja loomadel. Andmed on kogutud 27 Euroopa Liidu (EL) liikmesriigist ja 12 EL välisest riigist.

2022. aastal registreeriti inimestel zoonoosidest kõige sagedamini kampülobakterioosi ning salmonelloosi, mis oli võrreldav 2021. aastaga tulemustega. Järgnesid jersinioos ning Shiga-toksiini tootva Escherichia coli (STEC) ja Listeria monocytogenes’e nakkused.

Registreeritud zoonootiliste haiguste puhul oli haiglaravi vajadus ja surmajuhtude määr kõige suurem L. monocytogenes’e ja Lääne-Niiluse viiruse nakkuste puhul. Haiguspuhangutest põhjustatud surmajuhtude arv oli 2022. aastal EL-s viimase kümne aasta suurim, peamine patogeen oli L. monocytogenes, vähemal määral Salmonella spp..

Võrdluses 2021. aastaga leiti 2022. aastal inimestel EL-s enam sääskede kaudu levivat Lääne-Niiluse viirusnakkust (kus nakatumine toimus EL-s). Toiduga levivate patogeenide põhjustatud haiguspuhangute ja -juhtude, haiglaravi ja surmajuhtude arv oli El-s 2022. aastal suurem kui 2021. aastal.

Aruanne sisaldab ka andmeid brutselloosi, Coxiella burnetii (Q-palaviku), ehhinokokoosi, marutaudi, toksoplasmoosi, trihhinelloosi, Mycobacterium tuberculosis kompleksi (keskendudes Mycobacterium bovis’e ja Mycobacterium caprae’ga nakatumistele) nakkuste ja tulareemia kohta.

Aruanne on leitav: The European Union One Health 2022 Zoonoses Report

38
37
59