LABRISe laborid läbisid eesti Akrediteerimiskeskuse järelevalve edukalt

 

4., 22. ja 23. mail toimusid LABRISe laborites Kuressaares, Tallinnas ja Tartus Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) korralised järelevalvevisiidid. EAK hindamisrühma järeldus oli, et laborid vastavad jätkuvalt akrediteerimisnõuetele. 

Visiidi käigus laiendati akrediteerimisulatust 10 meetodi osas.

Viroloogia-seroloogia osakonna akrediteeritud meetodite nimekirja lisandusid sigade salmonelloosi ja lammaste Maedi-Visna antikehade määramine ELISA-ga.

Instrumentaalanalüüsi osakonnas akrediteeriti meetodid akrüülamiidi määramiseks toidus, gluteeni määramiseks toidus ja jookides. Samuti laiendati akrediteeritust keemiliste elementide määramiseks söödamaatriksile.

Nüüdsest hõlmab akrediteeritus ka kahe olulise toidupatogeeni – salmonella ja Escherichia coli täisgenoomset sekveneerimist ja andmete bioinformaatilist analüüsi ning mitmete metitsilliin-resistentse Staphylococcus aureus´e geenide määramist.

LABRISe Tallinna osakonnas laiendati võimekust taimekaitsevahendite jääkide määramise valdkonnas 3 meetodi osas.
 

40