Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) on avaldanud riskihinnangud antibiootikumiresistentsetest bakteritest põhjustatud haiguste kohta lammastel ja kitsedel ning veistel

Tuginedes ulatusliku kirjanduse ülevaate käigus kogutud teabele ja ekspertarvamusele on EFSA hinnanud loomade tervist ohustavaid antibiootikumiresistentseid baktereid.

Lammastel ja kitsedel hinnati järgmisi patogeenseid baktereid: Staphylococcus aureus, Escherichia coli (tüved, mis ei moodusta verotoksiine), Pseudomonas aeruginosa, Dichelobacter nodosus, Moraxella ovis, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma ovipneumoniae, Mycoplasma agalactiae, Trueperella pyogenes, Streptococcus uberis, Bibersteinia trehalosi, Campylobacter fetus, Mycoplasma mycoides subsp. capri, Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ja Fusobacterium necrophorum.

Veistel hinnati järgmisi patogeensed baktereid: Escherichia coli (tüved, mis ei moodusta verotoksiine), Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, Moraxella bovis, Fusobacterium necrophorum ja Trueperella pyogenes.

EFSA tuvastas olemasolevatele tõendusmaterjalidele tuginedes, et Euroopa Liidus on nendes nimekirjades loetletud bakteritest antibiootikumiresistentsuse seisukohast lammastel ja kitsedel Escherichia coli ning veistel Escherichia coli ja Staphylococcus aureus. Edaspidistes teaduslikes arvamustes hinnatakse kõige olulisemate bakterite mõju loomade tervisele ning nende sobivust loomatervishoiualaste õigusaktide raamistikus loetellu lisamiseks ja kategoriseerimiseks.

Publikatsioonidega saab tutvuda: 

Lambad ja kitsed: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6956 välisleht
EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), Nielsen SS, Bicout DJ, Calistri P, Canali E, Drewe JA, Garin-Bastuji B, Gonzales Rojas JL, Gortazar Schmidt C, Herskin M, Michel V, Miranda Chueca MA, Padalino B, Pasquali P, Roberts HC, Spoolder H, Stahl K, Velarde A, Viltrop A, Winckler C, Dewulf J, Guardabassi L, Hilbert F, Mader R, Baldinelli F and Alvarez J, 2021. Scientific Opinion on the assessment of animal diseases caused by bacteria resistant to antimicrobials: sheep and goats. EFSA Journal 2021;19(12):6956, 37 pp.

Veised: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6955 välisleht
EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), Nielsen SS, Bicout DJ, Calistri P, Canali E, Drewe JA, Garin-Bastuji B, Gonzales Rojas JL, Gortazar Schmidt C, Herskin M, Michel V, Miranda Chueca MA, Padalino B, Pasquali P, Roberts HC, Spoolder H, Stahl K, Velarde A, Viltrop A, Winckler C, Dewulf J, Guardabassi L, Hilbert F, Mader R, Baldinelli F and Alvarez J ,2021. Scientific Opinion on the assessment of animal diseases caused by bacteria resistant to antimicrobials: cattle. EFSA Journal 2021;19(12):6955, 89 pp.

59
37