Imbi Nurmoja kaitses doktoritöö sigade Aafrika katku teemal

Imbi kaitsmine

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi direktori asetäitja loomahaiguste alal Imbi Nurmoja kaitses Eesti Maaülikoolis edukalt doktoritöö teemal "Sigade Aafrika katku epidemioloogia Eestis ja ühe viirustüve iseloomustus“ (i.k. Epidemiology of African swine fever in Estonia and characterization of one virus strain").

Doktoritöö raames teostatud uurimistööd viidi läbi Eesti Maaülikooli ja Saksamaa Friedrich-Loeffler-Institut koostöö raames. Olulise panuse uurimistööde õnnestumisse andsid kolleegid ja partnerid Veterinaar- ja Toidulaboratooriumist, Veterinaar- ja Toiduametist, Keskkonnaagentuurist ja Eesti Jahimeeste Seltsist, aga ka tegevloomaarstid, seafarmide esindajad, jahimehed ning paljud teised. 

Doktoritöö juhendajad olid Eesti Maaülikooli prof. Arvo Viltrop ning dr. Sandra Blome ja dr. Klaus Robert Depner Saksamaalt, Friedrich-Loeffler-Institut’st. Väitekirja avalik kaitsmine toimus 15. juunil 2021.a. ning oponendiks oli dr. Linda Dixon Suurbritanniast, Pirbright Instituudist.

Eduka kaitsmise tulemusel omistati Imbi Nurmojale filosoofiadoktori kraad loomaarstiteaduse erialal. Oponent dr. Linda Dixon’i hinnangul oli tegemist väga hea ja põhjaliku uurimistööga, mis toob välja mitmeid olulisi uusi teadmisi sigade Aafrika katku epidemioloogia kohta. 

Väitekirjaga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.

Lisainfo:
Imbi Nurmoja, DVM, PhD
direktori asetäitja loomahaiguste alal  
tel 7386 126; 51 55 026 
e-post: imbi.nurmoja@vetlab.ee
 

37