Rahvusvaheline infoseminar „Bioturvalisuse meetmed Salmonella ja E-hepatiidi leviku kontrollimiseks seafarmis“ (One Health EJP projekt BIOPIGEE)

Salmonella spp. ning E-hepatiit (HEV) on zoonootilised infektsioonid, mis kulgevad sigadel enamasti ilma kliinilise haigestumiseta. Vaatamata sellele põhjustab nende esinemine loomapidajale olulist majanduslikku kahju. Loomapidajatel ja teistel loomadega kokku puutuvatel inimestel on suurem oht nakatumiseks, kuna neil on sage ja otsene kokkupuude sigadega. Inimestel põhjustavad Salmonella spp. ja HEV kliinilist haigestumist.

Bioturvalise praktikate arendamine ning ühtlustamine tootmise kõigis etappides (seafarmides, sigade transpordil ning tapamajades) on väga oluline meede zoonootiliste infektsioonide (sh. Salmonella spp. ja HEV) vähendamisel toidutootmise ahelas ning loomse päritoluga toidus. 

2020. aastal alustas tegevust rahvusvaheline konsortsium, et projekti BIOPIGEE ("Biosecurity practicies for pig farming across Europe“) raames selgitada välja bioturvalisuse praktikad, mis aitavad takistada Salmonella ja HEV levikut Euroopa seafarmides ning hinnata bioturvameetmete majanduslikku mõju, et määrata kindlaks need praktikad, mis tagavad farmerile parima kulutasuvuse.

 

KUTSE RAHVUSVAHELISELE INFOSEMINARILE

Kutsume teid kolmapäeval, 14. septembril 2022 kell 14:00-18:00 (Eesti aja järgi) osalema veebi vahendusel toimuval rahvusvahelisel infoseminaril, kus tutvustatakse varasemate uuringute ja projekti raames läbi viidud uuringute tulemusi.

Infoseminarile on oodatud: loomapidajad, loomakasvatus konsultandid, loomaarstid, riikliku veterinaarsüsteemi esindajad, ametnikud, teadlased jt huvigruppide esindajad.

Lisainfo seminari kohta ning registreerimisvorm on leitavad projekti BIOPIGEE kodulehel: https://onehealthejp.eu/jrp-biopigee/

Infopäev toimub inglise keeles ja on tasuta.

 

INFOSEMINARI PÄEVAKAVA

Chair: BfR/ Elke Burow - Chat: Tamino Duppert

1. Session -      Theoretical introduction

13:00-13:10      Welcome from BfR/ Department Biological Safety and Introduction to an OHEJP Event (BfR/Dr. Niels Bandick)

13:10-13:30      Introduction to the Pathogens Salmonella and HEV (VRI/Ivan Rychlik, UU/Marina Meester)

13:30-13:45     T5.2 Literature Review and Meta-analysis (APHA/Elisabeth Waller)

13:45-14:00     T5.4 Expert Opinion (APHA/Erika Galipò)

14:00-14:10     Questions & Discussion

14:10-14:30     Short break

 

Chair: UU Tijs Tobias - Chat: Marie Sjölund

2. Session –      Field studies of the effectiveness of biosecurity on HEV and Salmonella presence

14:30-14:50     T2.2 Application of the Biosecurity Protocol: Results (Including Country Comparison) and Discussion (Hannah Jones,  BfR/Tamino Dubbert)

14:50-15:10     T2.4 Field Studies related to HEV transmission and effect of C&D. Results and Discussion (UU/ Marina Meester)

15:10-15:20     Questions & Discussion

15:20-15:35     Short break

 

Chair: APHA/Robin Simons - Chat: Nikolaus Huber

3. Session –      Studies in BIOPIGEE on Cost-Efficiency of Biosecurity Measures

15:35-15:55     T4.4 Cost-Effectiveness of Specific Biosecurity Measures to Reduce Salmonella/HEV Along the Pork Production Chain (VetMedUni/Clara Bester)

15:55-16:05     Questions & Discussion

16:05-16:10     Short break

 

Chair: APHA/Richard Smith - Chat: Nikolaus Huber

Session –         Discussion On

16:10-16:40     Feedback, what can be done/how to use findings and motivate farmers to implement biosecurity measures

16:40-16.50     Closing of the Workshop (APHA/Richard Smith; BfR /Elke Burow)

----------------------------------

Projektist BIOPIGEEBiosecurity practicies for pig farming across Europe“:

  • projekti konsortsiumisse kuulub 19 uurimisinstituuti 12 riigist. Projekti juhtpartner on German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) Saksamaalt;
  • projekti partneriks Eestis on Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, kes teeb koostööd Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadlastega;
  • projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikul jaanuar 2020 kuni detsember 2022;
  • projekti rahastab Euroopa Liit läbi Horisont 2020 One Health teadus- ja innovatsiooniprogrammi toetuslepingu nr. 773830 ning kaasrahastab Maaeluministeerium
  • projekti koduleht on https://onehealthejp.eu/jrp-biopigee/

 

 

 

Lisainfo:

prof. Arvo Viltrop
Veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetool
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Eesti Maaülikool
50 33 229
arvo.viltrop[at]emu.ee

 

Imbi Nurmoja, DVM, PhD
direktori asetäitja loomatervise alal
Veterinaar- ja toidulaboratoorium
7386 126; 51 55 026
imbi.nurmoja[at]vetlab.ee

 

 

 

 

37