Rahvusvaheline infoseminar „Bioturvalisuse meetmed Salmonella ja E-hepatiidi leviku kontrollimiseks tapamajas“ (One Health EJP projekt BIOPIGEE)

Salmonella spp. ning E-hepatiit (HEV) on zoonootilised infektsioonid, mis kulgevad sigadel enamasti ilma kliinilise haigestumiseta. Tapamajadele tekitavad need olulist majanduslikku kahju, kuna võivad põhjustada lihakehade saastumist ning seeläbi jõuda inimeste toidulauale. Lisaks on tapamaja töötajatel suurem risk nakatuda, kuna nad puutuvad sagedamini kokku sigade ja lihakehadega. Inimestel põhjustavad Salmonella spp. ja HEV kliinilist haigestumist.

Bioturvalise praktikate arendamine ning ühtlustamine tootmise kõigis etappides (seafarmides, sigade transpordil ning tapamajades) on väga oluline meede zoonootiliste infektsioonide (sh. Salmonella spp. ja HEV) vähendamisel toidutootmise ahelas ning loomse päritoluga toidus. 

2020. aastal alustas tegevust rahvusvaheline konsortsium, et projekti BIOPIGEE ("Biosecurity practicies for pig farming across Europe“) raames selgitada välja parimad bioturvalisuse praktikad Euroopa tapamajades, tänu millele väheneb ristsaastumine tapamajas ning infektsioonide ülekandumine inimestele.

KUTSE RAHVUSVAHELISELE INFOSEMINARILE

Kutsume teid reedel, 16. septembril 2022 kell 11:00-13:00 (Eesti aja järgi) osalema veebi vahendusel toimuval rahvusvahelisel infoseminaril, kus tutvustatakse varasemate uuringute ja projekti raames läbi viidud uuringute tulemusi.

Infoseminarile on oodatud: tapamajade ja lihakäitlemise ettevõtete esindajad, riikliku järelevalvesüsteemi esindajad ja ametnikud, teadlased jt huvigruppide esindajad.

Lisainfo seminari kohta ning registreerimislink on leitavad projekti BIOPIGEE kodulehel: https://onehealthejp.eu/jrp-biopigee/

Infoseminar toimub inglise keeles ja on tasuta.

 

INFOSEMINARI PÄEVAKAVA

Chair/Chat: APHA/Richard Smith- Chat/Notes: BfR/Elke Burow

1. Session – Control of Salmonella in Slaughterhouses

11:00-11:05   Introduction (EMU/ Arvo Viltrop, BfR/ Niels Bandick)

11:05-11:35   Literature Overview (Guidance Document) and Discussion (EMU/Arvo Viltrop)

11:35-12:05   Survey Results on the Implementation of Biosecurity Measures in Slaughterhouses of BIOPIGEE Partner Countries (EMU/ Tarmo Niine)

12:05-12:10   Short break

 

Chair/Chat: EMU/ Arvo Viltrop- Chat/Notes: AGES/Elena Sassu

2. Session – Control of other pathogens incl. hepatitis E virus in slaughterhouses

12:10-12:35   Occurrence of hepatitis E virus in slaughter pigs TBA

12:35-12:45   Results on Environmental Sampling at Slaughterhouses (IZSLER/Enrico Pavoni)

12:45-13:00   Questions & discussion

13:00              Closing of the workshop

 

---------------------------------------

Projektist BIOPIGEE „Biosecurity practicies for pig farming across Europe“:

  • projekti konsortsiumisse kuulub 19 uurimisinstituuti 12 riigist. Projekti juhtpartner on German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) Saksamaalt;
  • projekti partneriks Eestis on Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, kes teeb koostööd Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadlastega;
  • projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikul jaanuar 2020 kuni detsember 2022;
  • projekti rahastab Euroopa Liit läbi Horisont 2020 One Health teadus- ja innovatsiooniprogrammi toetuslepingu nr. 773830 ning kaasrahastab Maaeluministeerium
  • projekti koduleht on https://onehealthejp.eu/jrp-biopigee/

 

 

Lisainfo:

Tarmo Niine, DVM, PhD
veterinaarimmunoloogia lektor
Veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetool
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Eesti Maaülikool
56 632 484
tarmo.niine[at]emu.ee

 

Imbi Nurmoja, DVM, PhD
direktori asetäitja loomatervise alal
Veterinaar- ja toidulaboratoorium
7386 126; 51 55 026
imbi.nurmoja[at]vetlab.ee

 

37
38